Α’ Λυκείου


Α’ Λυκείου: Προγράμματα Σπουδών   Η Α’ Λυκείου είναι: ‣ Η τάξη που οι μαθητές από το εμπειρικό στοιχείο του Γυμνασίου, περνούν στο αφαιρετικό του Λυκείου. ‣ Η τάξη στην οποία οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για την παραπέρα εξέλιξή τους. Εμείς μελετήσαμε τις ανάγκες των μαθητών της Α’ Λυκείου και δημιουργήσαμε ...

Copyright ©2012 Φροντιστήριο Ηράκλειτος