Καθηγητές


Διεύθυνση σπουδών   Μαθηματικοί Φραντζής Χρίστος Αγγελάκης Δημήτρης Αλεξανδρίδης Στράτος Λιούτας Δημήτρης Μαρούλης Δημήτρης Παναγόπουλος Παναγιώτης Φυσικοί Σινάνης Τάσος Κιούσης Δημήτρης Ρούσσος Μιχάλης Χημικοί Παχής Κώστας Μαριδάκης Άρης Φιλόλογοι Γιαβρής Άρης Στουφής Θεόδωρος Τουρκαμπή Αλεξάνδρα Βάσσης Θεόδωρος Βιολόγοι Καρδαράς Δημήτρης Πληροφορική Χρηστάκης Ηρακλής Μαθηματικοί   Αγγελάκης Δημήτρης Αγοριανίτης Γιάννης Αλεξανδρίδης Στράτος Γρηγοριάδου Κατερίνα Διολίτσης Βασίλης ...

Copyright ©2012 Φροντιστήριο Ηράκλειτος