Ομοιγενή και ολιγομελή τμήματα


Ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται, όπως είναι φυσικό, με κριτήριο την διαμόρφωση των καταλληλότερων συνθηκών προετοιμασίας. Προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ομοιογένεια και ο κατάλληλος αριθμός των μαθητών ανά τμήμα (8 μαθητές). Kαλλιεργείται, έτσι, η άμιλλα και η συνεργασία των μαθητών. Yπάρχει ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης που ...

Copyright ©2012 Φροντιστήριο Ηράκλειτος