Πολιτική Εχεμύθειας


Πολιτική εχεμύθειας Εισαγωγή Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το δικαίωμά σας στην μυστικότητα και θέλουμε να αισθάνεστε άνετα χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας. Αυτή η Πολιτική Μυστικότητας ασχολείται με τα Προσωπικά Δεδομένα (που στη συνέχεια αναφέρονται σαν “Δεδομένα”) που μπορούν να συλλεγούν από εμάς στο δικό μας ιστότοπο. Αυτή η Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε άλλες οντότητες που δεν ...

Copyright ©2012 Φροντιστήριο Ηράκλειτος