70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Το πρόγραμμα των αποφοίτων για το σχολικό έτος 2024 - 2025

Ενάρξεις Τμημάτων από 9/9/2024

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία 6 ώρες την εβδομάδα
 • Λατινικά 3 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 15 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 6 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 5 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 4 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία 4 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 7 ώρες την εβδομάδα
 • Πληροφορική 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα