70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Γ' Γυμνασίου

Η Γ’ Γυμνασίου

Στο Φροντιστήριο λειτουργούν τμήματα και για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, για τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Τα μαθήματα αυτά γίνονται σε μία ημέρα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Πρόγραμμα

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: από 21/9/2024

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες την εβδομάδα
  • Μαθηματικά 3 ώρες την εβδομάδα
  • Σύνολο 5 ώρες την εβδομάδα

Σκοπός του Προγράμματος

› Για τη Νεοελληνική Γλώσσα είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών:

  • να κατανοούν διαφορετικά είδη κειμένων και
  • να γράφουν με ευχέρεια και ακρίβεια κείμενα (παραγωγή λόγου).


› Για τα Μαθηματικά είναι η ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και πρακτικών, ώστε:

  • να κατανοούν με κριτικό τρόπο και
  • να χρησιμοποιούν τη Μαθηματική γλώσσα με ακρίβεια και ευελιξία.

› Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται και στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα Πρότυπα Λύκεια.