Διαγωνισμάτων

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Α' Λυκείου (2021 – 2022) 


 

 
 Ημερομηνία 

Μάθημα

 1/9  Γεωμετρία 
 2/9  Φυσική 
 3/9  Χημεία
 19/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 
 3/10  Άλγεβρα
 9/10  Αρχαία
 17/10  Φυσική
 31/10  Χημεία
 21/11  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 28/11  Γεωμετρία 
 19/12  Φυσική
 9/1/2022  Χημεία
 16/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6/2  Άλγεβρα
 12/2  Αρχαία
 20/2  Φυσική
 6/3  Χημεία
 13/3  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 27/3  Γεωμετρία 

  

 

 

 

 

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Β' Λυκείου (2021 – 2022)
 
 

 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

 1/9  Αρχαία Γνωστό
 2/9  Λατινικά
 3/9  Αρχαία Άγνωστο
 19/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3/10  Αρχαία Προσανατολισμού
 17/10  Λατινικά
 31/10  Ιστορία
 21/11  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 28/11  Αρχαία Προσανατολισμού
 19/12  Λατινικά
 9/1/2022  Ιστορία
 16/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6/2  Αρχαία Προσανατολισμού
 20/2  Λατινικά
 6/3  Ιστορία
 13/3  Έκθεση
 27/3  Αρχαία

 

Επιστήμες Υγείας

 
 1/9  Βιολογία
 2/9  Φυσική Προσανατολισμού
 3/9  Χημεία
 19/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3/10  Βιολογία
 17/10  Φυσική Προσανατολισμού
 31/10  Χημεία
 21/11  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 28/11  Βιολογία
 19/12  Φυσική Προσανατολισμού
 9/1/2022  Χημεία
 16/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6/2  Βιολογία
 20/2  Φυσική Προσανατολισμού
 6/3  Χημεία
 13/3  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 27/3  Βιολογία

  

Θετικές Επιστήμες 

 

 1/9  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 2/9  Φυσική Προσανατολισμού
 3/9  Χημεία
 19/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3/10  Άλγεβρα
 17/10  Φυσική Προσανατολισμού
 31/10  Χημεία
 21/11  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 28/11  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 19/12  Φυσική Προσανατολισμού
9/1/2022  Χημεία
 16/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6/2  Άλγεβρα
 20/2  Φυσική Προσανατολισμού
 6/3  Χημεία
 13/3  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 27/3  Μαθηματικά

 

 

 Επιστήμες Οικονομικών & Πληροφορικής 

 

 1/9  Άλγεβρα
 2/9  Πληροφορική
 3/9  ΑΟΘ
19/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3/10  Άλγεβρα
 17/10  Πληροφορική
 31/10  ΑΟΘ
 21/11  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 28/11  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 19/12  Πληροφορική
 9/1/2022  ΑΟΘ
 16/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6/2  Άλγεβρα
 20/2  Πληροφορική
 6/3  ΑΟΘ
 13/3  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 27/3  Μαθηματικά

 

 

               

 

 

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Γ' Λυκείου (2021 – 2022) 
 

 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 

 1/9  Αρχαία Προσανατολισμού
 2/9  Ιστορία
 3/9  Λατινικά
 19/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3/10  Αρχαία Προσανατολισμού
 17/10  Λατινικά
 31/10  Ιστορία
 21/11  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 28/11  Αρχαία Προσανατολισμού
 19/12  Λατινικά
 9/1/2022  Ιστορία
 16/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6/2  Αρχαία Προσανατολισμού
 20/2  Λατινικά
 6/3  Ιστορία
 13/3  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 27/3  Αρχαία Προσανατολισμού

  

Επιστήμες Υγείας

 

 1/9  Βιολογία Προσανατολισμού
 2/9  Φυσική Προσανατολισμού
 3/9  Χημεία
19/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3/10  Βιολογία Προσανατολισμού
 17/10  Φυσική Προσανατολισμού
 31/10  Χημεία
 21/10  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 28/11  Βιολογία Προσανατολισμού
 19/12  Φυσική Προσανατολισμού
 9/1/2022  Χημεία
 16/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6/2  Βιολογία Προσανατολισμού
 20/2  Φυσική Προσανατομισμού
 6/3  Χημεία
 13/3  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 27/3  Μαθηματικά Προσανατολισμού

 

Θετικές Επιστήμες

 

 1/9  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 2/9  Φυσική Προσανατολισμού
 3/9  Χημεία
 19/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3/10  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 17/10  Φυσική Προσανατολισμού
 31/10  Χημεία
 21/11  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 28/11  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 19/12  Φυσική Προσανατολισμού
 9/1/2022  Χημεία
 16/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6/12  Βιολογία Προσανατολισμού
 20/2  Φυσική Προσανατομισμού
 6/3  Χημεία
 13/3  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 27/3  Βιολογία Προσανατολισμού

  

 Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής 

 

 1/9  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 2/9  Πληροφορική
3/9 ΑΟΘ
19/9 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
3/10 Μαθηματικά Προσανατολισμού
17/10 Πληροφορική
31/10 ΑΟΘ
21/11 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
28/11 Μαθηματικά Προσανατολισμού
19/12 Πληροφορική
9/1/2022 ΑΟΘ
16/1 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
6/2 Μαθηματικά Προσανατολισμού
20/2 Πληροφορική
6/3 ΑΟΘ
13/3 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 27/3  Μαθηματικά Προσανατολισμού


Από 11/4: Διαγωνίσματα στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.    
 

   

Προγράμματα Διαγωνισμάτων: Αποφοίτων (2021 – 2022)

 


Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

 

21/9 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
5/10 Αρχαία Προσανατολισμού
19/10 Κοινωνιολογία
2/11 Ιστορία
23/11 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
30/11 Αρχαία Προσανατολισμού
21/12 Κοινωνιολογία
11/1/2022 Ιστορία
18/1 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
8/2 Αρχαία Προσανατολισμού
22/2 Κοινωνιολογία
8/3 Ιστορία
15/3 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
29/3 Αρχαία Προσανατολισμού

 

Επιστήμες Υγείας

 

21/9 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
5/10 Βιολογία Προσανατολισμού
19/10 Φυσική Προσανατολισμού
2/11 Χημεία
23/11 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
30/11 Βιολογία Προσανατολισμού
21/12 Φυσική Προσανατολισμού
11/2/2022 Χημεία
18/1 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
8/2 Βιολογία Προσανατολισμού
22/2 Φυσική Προσανατομισμού
8/3 Χημεία
15/3 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

29/3

Βιολογία Προσανατολισμού

 

 

Θετικές Επιστήμες

 

 21/9  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 5/10  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 19/10  Φυσική Προσανατολισμού
 2/11  Χημεία
 23/11  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 30/11  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 21/12  Φυσική Προσανατολισμού
11/2/2022  Χημεία
 18/1  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 8/2  Μαθηματικά Προσανατολισμού
 22/2  Φυσική Προσανατομισμού
 8/3  Χημεία
 15/3  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
29/3 Μαθηματικά Προσανατολισμού

 

 

 Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής 

 

21/9 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
5/10 Μαθηματικά Προσανατολισμού
19/10 Πληροφορική
2/11 ΑΟΘ
23/11 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
30/11 Μαθηματικά Προσανατολισμού
21/12 Πληροφορική
11/1/2022 ΑΟΘ
18/1 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
8/2 Μαθηματικά Προσανατολισμού
22/2 Πληροφορική
8/3 ΑΟΘ
15/3 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
29/3 Μαθηματικά Προσανατολισμού

 

 

Από 10/4: Διαγωνίσματα στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.        

 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία και προσφορα επικοινωνήσετε μαζί μας
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του irakleitos.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.