70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Η Θερινή Περίοδος για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου

Κατανοώντας τις ανάγκες σας και γνωρίζοντας τις πολλαπλές απαιτήσεις της Β’ και στη συνέχεια της Γ’ Λυκείου δημιουργήσαμε στον ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ το Διετές Πρόγραμμα Σπουδών, με αρχή τη θερινή προετοιμασία.

Είναι ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης για τους μαθητές της Β’ τάξης, ώστε:

• Να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας για περισσότερη γνώση και μόρφωση.
• Να τους εξοικειώσουμε έγκαιρα με τις απαιτήσεις της Β’ και στη συνέχεια της Γ’ τάξης.

1. Εμβαθύνετε στα γνωστικά αντικείμενα της Β’ Λυκείου.

2. Έχετε πολύ περισσότερο χρόνο για επαναλήψεις.

3. Αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις εξετάσεις και επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία σας.

4. Αποκτάτε την απαραίτητη υποδομή, ώστε να αντιμετωπίσετε με μεγαλύτερη άνεση τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου.

Έτσι θα πετύχετε στη Σχολή της προτίμησής σας.

 

Τα προγράμματα σπουδών

Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στο νέο πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου και εξειδικεύονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες επιλογές των μαθητών. Ειδικότερα:

α) Τα προγράμματα του Φροντιστηρίου καλύπτουν πλήρως τα βασικά μαθήματα κάθε κύκλου.

β) Στα υπόλοιπα μαθήματα θα παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη, καθώς και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και διαγωνίσματα.

Πρόγραμμα Τμημάτων Β' Λυκείου Θερινής Περιόδου

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 19/6/2023

Τα τμήματα λειτουργούν τρείς ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Πέμπτη
ή από Τρίτη έως Παρασκευή, σε πρωινό πρόγραμμα (9.00 π.μ.–1.30 μ.μ.).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Άγνωστο 4 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Γνωστό 2 ώρες την εβδομάδα
 • Λατινικά 2 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 5 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Βιολογία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Άλγεβρα 2 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 6 ώρες την εβδομάδα
 • Πληροφορική 2 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα