69 χρόνια δημιουργικής πορείας

Πρόγραμμα Τμημάτων Β’ Λυκείου Χειμερινής Περιόδου

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4/9/2023 έως 31/5/2024

Τα μαθήματα γίνονται σε δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Άγνωστο 4 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Γνωστό 1 ώρα την εβδομάδα
 • Λατινικά 2 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία 1 ώρα την εβδομάδα
 • Σύνολο 10 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Μαθηματικά Γ.Π. 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 5 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 3 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή*
 • Βιολογία 1 ώρα την εβδομάδα
 • Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα

* Για όσους δεν έχουν αποφασίσει αν θα ακολουθήσουν το 2ο ή το 3ο επιστημονικό πεδίο.

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 11 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Μαθηματικά 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 6 ώρες την εβδομάδα
 • Πληροφορική 2 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Φυσική 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα