70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Αποφοίτων

Προγράμματα Σπουδών για Αποφοίτους

Αξιοποιήστε την ωριμότητά σας! H κοπιαστική εργασία της προηγούμενης χρονιάς σάς βοήθησε να ωριμάσετε. Στον ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ, σας βοηθάμε να ξεπεράσετε τους όποιους δισταγμούς σας. Είμαστε κοντά σας. Σας ακούμε. Συντροφεύουμε το διάβασμά σας και σας προτείνουμε ολοκληρωμένα προγράμματα Σπουδών.

Σκοπός μας είναι ένας: Να επιτύχετε στη σχολή που επιθυμείτε.

Με βάση τα παραπάνω στο Φροντιστήριό μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα Αποφοίτων. Στα τμήματα αυτά διδάσκουν όλα τα μέλη της Διεύθυνσης Σπουδών. Επιτυγχάνεται η επιθυμητή ομοιογένεια των τμημάτων, με την τοποθέτηση σ’ αυτά υποψηφίων του ίδιου περίπου επιπέδου γνώσεων και απόδοσης, όπως αποδεικνύεται από τον βαθμό των επιδόσεων στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Διοργανώνονται μηνιαίες γραπτές εξετάσεις σε κάθε μάθημα και απαιτείται απ’ τους αποφοίτους ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων και συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις. Η διδακτέα ύλη θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 28/2 και κατά το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου θα γίνονται συστηματικές επαναλήψεις και διαγωνίσματα, κάτω από συνθήκες παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα των αποφοίτων για το σχολικό έτος 2024 - 2025

Ενάρξεις Τμημάτων από 9/9/2024

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία 6 ώρες την εβδομάδα
 • Λατινικά 3 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 15 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 6 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 5 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 4 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία 4 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 7 ώρες την εβδομάδα
 • Πληροφορική 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα