70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Β' Λυκείου

Η Β΄ Λυκείου

Το πρόγραμμα της Β’ τάξης Γενικού Ημερήσιου Λυκείου περιλαμβάνει:

α) μαθήματα Γενικής Παιδείας

β) δύο (2) ομάδες μαθημάτων Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Θετικών Σπουδών από τις οποίες κάθε μαθητής πρέπει να επιλέξει τη μία.

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού φαίνονται στους πίνακες I και II, αντίστοιχα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Σύνολο 30 ώρες)

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνικά2 ώρες την εβδομάδα
 • Νέα Ελληνικά2 ώρες την εβδομάδα
 • Λογοτεχνία2 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά
 • Άλγεβρα3 ώρες την εβδομάδα
 • Γεωμετρία2 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσικές επιστήμες
 • Φυσική2 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία2 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία2 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία2 ώρες την εβδομάδα
 • Φιλοσοφία2 ώρες την εβδομάδα
 • Θρησκευτικά2 ώρες την εβδομάδα
 • Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ1 ώρα την εβδομάδα
 • Αγγλικά1 ώρα την εβδομάδα
 • 2η Ξένη Γλώσσα1 ώρα την εβδομάδα
 • Φυσική αγωγή1 ώρα την εβδομάδα

Τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινά για όλους τους μαθητές της Β’ τάξης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ανθρωπιστικών Σπουδών (Σύνολο 5 ώρες)

 • Αρχαία Ελληνικά3 ώρες την εβδομάδα
 • Λατινικά2 ώρες την εβδομάδα

Θετικών Σπουδών (Σύνολο 5 ώρες)

 • Μαθηματικά3 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική2 ώρες την εβδομάδα

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάθε μαθητής της Β’ τάξης επιλέγει μία από τις δύο ομάδες.

Τον πρώτο κύκλο των Ανθρωπιστικών Σπουδών επιλέγουν οι μαθητές εκείνοι που επιθυμούν να
ακολουθήσουν σπουδές:

α) Νομικές

β) Φιλολογικές – Φιλοσοφικές, Αρχαιολογικές, Κοινωνικές

γ) Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

δ) Παιδαγωγικές

 

Τον δεύτερο κύκλο των Θετικών Σπουδών επιλέγουν οι μαθητές που επιθυμούν σπουδές:

α) Θετικές – Τεχνολογικές

β) Ιατρικές

γ) Πληροφορικής

δ) Οικονομικές

ε) Παιδαγωγικές

 

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις είναι τα εξής:

Γενικής Παιδείας

1) Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2) Ιστορία

3) Φυσικές επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία)

4) Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)

5) Αγγλικά

6) Τα μαθήματα ομάδων προσανατολισμού

 

Η Θερινή Περίοδος για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου

Κατανοώντας τις ανάγκες σας και γνωρίζοντας τις πολλαπλές απαιτήσεις της Β’ και στη συνέχεια της Γ’ Λυκείου δημιουργήσαμε στον ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ το Διετές Πρόγραμμα Σπουδών, με αρχή τη θερινή προετοιμασία.

Είναι ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης για τους μαθητές της Β’ τάξης, ώστε:

• Να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας για περισσότερη γνώση και μόρφωση.
• Να τους εξοικειώσουμε έγκαιρα με τις απαιτήσεις της Β’ και στη συνέχεια της Γ’ τάξης.

1. Εμβαθύνετε στα γνωστικά αντικείμενα της Β’ Λυκείου.

2. Έχετε πολύ περισσότερο χρόνο για επαναλήψεις.

3. Αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις εξετάσεις και επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία σας.

4. Αποκτάτε την απαραίτητη υποδομή, ώστε να αντιμετωπίσετε με μεγαλύτερη άνεση τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου.

Έτσι θα πετύχετε στη Σχολή της προτίμησής σας.

 

Τα προγράμματα σπουδών

Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στο νέο πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου και εξειδικεύονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες επιλογές των μαθητών. Ειδικότερα:

α) Τα προγράμματα του Φροντιστηρίου καλύπτουν πλήρως τα βασικά μαθήματα κάθε κύκλου.

β) Στα υπόλοιπα μαθήματα θα παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη, καθώς και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και διαγωνίσματα.

Πρόγραμμα Τμημάτων Β' Λυκείου Θερινής Περιόδου

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 17/6/2024

Τα τμήματα λειτουργούν τρείς ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Πέμπτη
ή από Τρίτη έως Παρασκευή, σε πρωινό πρόγραμμα (9.00 π.μ.–1.30 μ.μ.).

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Άγνωστο 4 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Γνωστό 2 ώρες την εβδομάδα
 • Λατινικά 2 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 5 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Βιολογία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Άλγεβρα 2 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά Προσανατολισμού 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 6 ώρες την εβδομάδα
 • Πληροφορική 2 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα

 

Πρόγραμμα Τμημάτων Β’ Λυκείου Χειμερινής Περιόδου

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4/9/2024 έως 31/5/25

Τα μαθήματα γίνονται σε δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Άγνωστο 4 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Γνωστό 1 ώρα την εβδομάδα
 • Λατινικά 2 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία 1 ώρα την εβδομάδα
 • Σύνολο 10 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Μαθηματικά Γ.Π. 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 5 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 3 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή*
 • Βιολογία 1 ώρα την εβδομάδα
 • Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα

* Για όσους δεν έχουν αποφασίσει αν θα ακολουθήσουν το 2ο ή το 3ο επιστημονικό πεδίο.

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 11 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Μαθηματικά 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 13 ώρες την εβδομάδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 6 ώρες την εβδομάδα
 • Πληροφορική 2 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 12 ώρες την εβδομάδα
 •  
 • Επιλογή
 • Φυσική 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα