70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Γ' Λυκείου

Η τελική ευθεία για την επιτυχία σας!

 

Η θερινή περίοδος για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

Όπως γνωρίζετε, η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξαρτάται μόνον από τον γραπτό βαθμό των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' Λυκείου. Γι' αυτό, η προετοιμασία στην τάξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να αρχίζει από τη Β' Λυκείου. Όσοι, όμως, δεν αρχίσατε την προετοιμασία από τη Β' τάξη πρέπει, οπωσδήποτε, να αξιοποιήσετε τη θερινή περίοδο!

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 17/6/2024

Τα τμήματα λειτουργούν 4 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Πέμπτη ή από Τρίτη έως Παρασκευή.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Άγνωστο 4 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Γνωστό 3 ώρες την εβδομάδα
 • Λατινικά 3 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 7 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 17 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 5 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 4 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία 4 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 8 ώρες την εβδομάδα
 • Πληροφορική 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 17 ώρες την εβδομάδα

Η χειμερινή περίοδος για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

Τα τμήματα λειτουργούν τρεις ημέρες την εβδομάδα σε ώρες που προσαρμόζονται στο πρόγραμμα του Λυκείου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές. Στη διαμόρφωση των προγραμμάτων φροντίζουμε ώστε το πρόγραμμα της ενδιάμεσης ημέρας της εβδομάδας (Τετάρτη ή Πέμπτη) να είναι ηπιότερo.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Άγνωστο 4 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχαία Γνωστό 2 ώρες την εβδομάδα
 • Λατινικά 3 ώρες την εβδομάδα
 • Ιστορία 2 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 5 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 15 ώρες την εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
 • Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Βιολογία 4 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες την εβδομάδα
 • Μαθηματικά 6 ώρες την εβδομάδα
 • Πληροφορική 3 ώρες την εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες την εβδομάδα
 • Σύνολο 15 ώρες την εβδομάδα

 

Στο Φροντιστήριό μας θα λειτουργήσουν για τους μαθητές της Γ´ Λυκείου: ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ