70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Τμήματα

 

Εσείς επιλέγετε:

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή
Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο


Ένα τέτοιο πρόγραμμα κάνει το μάθημα πιο σφιχτό, περιεκτικό και ουσιαστικό. Ταυτόχρονα σας προφυλάσσει από τη διάσπαση που προκαλεί το καθημερινό μάθημα. Σεβόμαστε το χρόνο σας! Χρόνο απαραίτητο για την ουσιαστική μελέτη σας στο σπίτι. Αλλά και για την ανάπαυσή σας.