69 χρόνια δημιουργικής πορείας

Διαδικτυακά Μαθήματα

Προσφέρονται διαδικτυακά μαθήματα σε μαθητές που αδυνατούν να προσέλθουν στο φροντιστήριο λόγω απόστασης.