70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Εκδηλώσεις

Το φροντιστήριό μας διοργανώνει, κάθε χρονιά, σειρά διαλέξεων, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών αλλά και των γονέων τους, σχετικά με τα προγράμματα των τμημάτων ή των σχολών που τους ενδιαφέρουν, καθώς και τις προοπτικές και τις συνθήκες απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους.

Η επιλογή των εισηγητών γίνεται με κριτήρια την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση, αλλά και τη γνώση του χώρου απασχόλησης των αποφοίτων. Μετά το τέλος της εισήγησής τους απαντούν σε ερωτήσεις που απασχολούν τους ενδιαφερόμενους.