70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Τρόπος Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο

  • Αρχική
  • Τρόπος Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο

Η επιλογή φροντιστηρίου για να πετύχετε σε μια πανεπιστημιακή σχολή παίζει καθοριστικό
ρόλο. Δεν επιλέγετε φροντιστήριο για να λύνετε μόνο τις ασκήσεις του μαθήματος της
επόμενης μέρας. Με άλλα λόγια, η επιλογή φροντιστηρίου παίζει καθοριστικό ρόλο:


• Στον πλούτο των γνώσεων που θα σας προσφέρει.
• Στο να εντοπίσετε πολύ γρήγορα τις ελλείψεις που έχετε σε κάθε μάθημα.
• Στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσετε τις εξετάσεις.
• Στην ποιότητα των σπουδών.

 

Στον ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ, στόχος μας είναι η επιτυχία σας στη σχολή που πραγματικά θέλετε.

• Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε την ποιότητα σπουδών που θα αποτελέσει
εγγύηση για όλες τις μελλοντικές σπουδές σας.
• Στόχος μας είναι να πετύχετε στη σχολή που εκφράζει τις κλίσεις σας και πραγματώνει
τα όνειρά σας.
• Στόχος μας είναι να πετύχετε στις σχολές που έχουν επαγγελματική προοπτική.

 

Για όλους εσάς που θέλετε να επιτύχετε τους στόχους σας, είναι απαραίτητη η θερινή προετοιμασία, η οποία έχει τρεις επιδιώξεις:


1. Την αξιοποίηση του χρόνου. Ο χρόνος είναι καθοριστικός παράγοντας στην μαθησιακή
διαδικασία. Και είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να δημιουργηθούν συνθήκες ουσιαστικής
μάθησης μέσα σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια.


2. Την βαθύτερη προσέγγιση και μελέτη βασικών γνώσεων από την ύλη της προηγούμενης τάξης
που είναι απαραίτητες για την διδασκαλία της ύλης της επόμενης τάξης του Λυκείου.


3. Την κάλυψη όσο τον δυνατόν μεγαλύτερης σε έκταση ύλης, ώστε κατά την χειμερινή περίοδο ο
μαθητής και να προηγείται της ύλης που διδάσκεται στο Σχολείο του και να είναι ικανός να εμβαθύνει
στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω μαθημάτων, με σκοπό να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή
βαθμολογία, τόσο στο πλαίσιο του Σχολείου του, όσο και στις Γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις.