70 χρόνια δημιουργικής πορείας

Γνώρισε το Πανεπιστήμιο