Πληροφορίες


Πληροφορίες H ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τη λειτουργία του φροντιστηρίου, το προσωπικό του, τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζει, καθώς επίσης και την ιστορία του πλέον αναγνωρισμένου ελληνικού εκπαιδευτικού οργανισμού: του φροντιστηρίου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ιστοσελίδα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή. Ο δικτυακός τόπος του φροντιστηρίου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ σχεδιάστηκε, δημιουργήθηκε και οργανώθηκε ...

Copyright ©2012 Φροντιστήριο Ηράκλειτος